AQMA er glade for å ha inngått avtale med Rán Offshore.

AQMA er glade for å ha inngått avtale med Rán Offshore for gjennomgang av IHM-sertifisering.

Rán Offshore er lokalisert i Trondheim og tilbyr en komplett servicepakke som dekker blant annet befraktning av slepebåter og lektere, daglige rapporteringsrutiner, ballastoperatører og prosedyrer, ingeniørtjenester, havne og agenttjenester og annen relatert logistikk. Per i dag har de en flåte bestående av fem lektere: Greenbarge 1-4 og Ranbarge 1. Vi har avtalt IHMinspeksjoner i henholdsvis Rotterdam og Stavanger med påfølgende rapporter.

AQMA ser frem til et godt samarbeid med Rán Offshore.