Skip to content

Ikke Destruktiv Prøving
(NDT)

Non destructive testing

NDT omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg over tid. Felles for metodene er at man unngår å redusere utstyrets fysiske egenskaper.

Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitets-kravene oppfylles. Utstyr og komponenter skal kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke
eventuelle feil eller slitasje.

Valg av metodikk er situasjonsbasert og en viktig del av NDT-arbeidet. De ulike metodene brukes enten hver for seg, eller kombinasjon med hverandre.

NDT Testing metoder

Tykkelsesmåling

AQMA er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 – NDT Ultralydprøving (UT).

Vi har lang erfaring fra inspeksjonsarbeid, og kan gjennomføre tykkelsesmålinger på alle typer fartøy. Målingene sammenfattes i en
rapport og overholder krav for det respektive klasseselskapet. AQMA er godkjent leverandør for utførelse av tykkelsesmåling hos Dnv, Rina, Lloyds og Bureau Veritas.

Framgangsmåte

Kunden stiller med GA-plan, platetegninger og rapporter fra tidligere tykkelsesmålinger. I forkant av inspeksjonen går vi igjennom minimum og orginaltykkelser i samråd med kunde og klasseselskap.

Det skal være tilrettelagt for tilkomst av målepunkt (stillas/lift). Arbeid som kan komme i konflikt med målingene skal unngås (herunder sveising, maling, høytrykksspyling, sliping o.l).

Finn ut mer

Ta kontakt med oss for konsultasjon eller oppdrag