Ta kontakt for uforpliktende tilbud:

Non destructive testing (NDT)
Non destructive testing (NDT) omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg over tid. Felles for metodene er at man unngår å redusere utstyrets fysiske egenskaper. Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. Utstyr og komponenter skal kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke eventuelle feil eller slitasje. Valg av metodikk er situasjonsbasert og en viktig del av NDT-arbeidet. De ulike metodene brukes enten hver for seg, eller kombinasjon med hverandre.
Tykkelsesmåling
AQMA er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 - NDT Ultralydprøving (UT). Vi har lang erfaring fra inspeksjonsarbeid, og kan gjennomføre tykkelsesmålinger på alle typer fartøy. Målingene sammenfattes i en rapport og overholder krav for det respektive klasseselskapet.
  • Kunden stiller med GA-plan, platetegninger og rapporter fra tidligere tykkelsesmålinger. I forkant av inspeksjonen går vi igjennom minimum og orginaltykkelser i samråd med kunde og klasseselskap.
  • Det skal være tilrettelagt for tilkomst av målepunkt (stillas/lift).
  • Arbeid som kan komme i konflikt med målingene skal unngås (herunder sveising, maling, høytrykksspyling, sliping o.l).
 

Metoder

Overgangen fra analoge til digitale og portable apparat har gjort at Ultralydprøving regnes blant de viktigste og mest brukte metodene.

Med Ultralydprøving undersøker vi materialer for skjulte feil ved hjelp av lydpulser som sendes inn i materialet og reflekteres fra eventuelle defekter. Metoden kan brukes på de fleste metaller (jern, stål, aluminium, betong mm.). Den detekterer blant annet sprekker, bindefeil, lamineringer og volumetriske feil (slagg og porer). Ultralydmåling brukes også som den vanligste testmetoden i forbindelse med tykkelsesmåling.

Visuell inspeksjon er enkelt forklart det inspektøren kan se med øynene. Brukes ofte for å avdekke defekter i overflaten.

Ved å visuelt inspisere objektets overflate, kan vi påvise overflate og sveisefeil som sprekker, porer, slagg, kantsår og mer. God belysning er viktig for å avdekke uregelmessigheter ved hjelp av VT metodikk. Det er den mest undervurderte, men samtidig mest brukte NDT metoden.

Penetrant testing brukes for materialer som ikke er sugende eller porøse, den avdekker sprekker og andre feiltyper som bryter overflaten. Brukes også til lekkasjeprøving.

En væske med spesielle penetrerende egenskaper blir malt på objektet. Væsken trenger så inn i de defekte områdene på objektet. Deretter vaskes væsken bort og man legger på en fremkaller. Fremkalleren gjør at væsken igjen trekkes ut av det defekte området, og man vil som resultat se et rødt blødende felt på objektet.

Magnetpulverprøving er begrenset til material som lar seg magnetisere og avdekker defekter i overflaten. Metoden er gunstig for tykkere/grovere overflater.

Objektet eller emnet magnetiseres og deretter påføres prøvingsmidler, samtidig som objektet inspiseres for å bedømme resultatet. Objektet må rengjøres slik at det er fritt for maling og andre belegg som forstyrrer magnetfeltet.

Radiografi, eller røntgen er en effektiv metode for å kontrollere et material eller en sveis for innvendige feil. RT kan brukes på alle typer material. 

For større tykkelser ( >40 mm) blir ofte UT brukt istedenfor, da kvaliteten på radiografibildet synker dess større materialtykkelser.

Virvelstrøm blir brukt til å kontrollere et material eller en sveis for feil både i, og rett under overflaten.

Metoden har omtrent tilsvarende bruksområder som magnetpulvermetoden, men en stor fordel er at man også kan benytte virvelstrøm på malte overflater. Ofte blir denne metoden brukt på objekter som er satt i drift i forbindelse med tilstandskontroll.

Kontakt oss