Om

AQMA

AQMA er spesialisert på inspeksjoner og dokumentasjonshåndtering om bord i fartøy. AQMA er lokalisert i Ålesund og har god kjennskap til shipping, fiskeri -og havbruksnæringen. Vi har erfaring fra inspeksjoner om bord de fleste typer fartøy. Felles for våre tjenester er at de kan relateres til helse, miljø og sikkerhet.

Ikke Destruktiv Prøving (NDT)

Ikke destruktiv prøving (NDT) omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg over tid. Felles for metodene er at man unngår å redusere utstyrets fysiske egenskaper. Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. Utstyr og komponenter skal kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke eventuelle feil eller slitasje. Valg av metodikk er situasjonsbasert og en viktig del av NDT-arbeidet. De ulike metodene brukes enten hver for seg, eller kombinasjon med hverandre. 

Tykkelsesmåling

AQMA er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 – NDT Ultralydprøving. Vi har lang erfaring fra inspeksjonsarbeid, og kan gjennomføre tykkelsesmålinger på alle typer fartøy. Målingene sammenfattes i en rapport og overholder krav for det respektive klasseselskapet.  

 

Inventory Of Hazardous Materials (IHM)

AQMA er godkjent service supplier hos DNV, Rina og Burea Veritas for IHM (Inventory of Hazardous Materials). Vi har allerede gjenomført sertifisering for et titalls antall fartøy og flytende installasjoner. I tillegg til inspeksjon og rapportskriving, tilbyr vi også tilrettelegging og vedlikehold av IHM sertifikatet. 

Kunder

Aleksander Haahjem

Daglig leder

Kontakt: +47 928 15 557

ah@aqma.no

Bjørnar Smestad

teknisk sjef

bs@aqma.no

Mats k. Skjong

Salgssjef

Kontakt: +47 467 66 705

ms@aqma.no

Kavin Vijayan

NDT Inspektør

kavin@aqma.no

Ivan Khashayarpour

Fagansvarlig ndt

Kontakt: +47 402 98 769 ivan@aqma.no