AQMA og B&B Consult inngår samarbeid av leveranser innenfor vannkvalitet.

B&B Consult tilbyr tjenester innen mikrobiologisk rådgivning, med spisskompetanse innen bekjempelse og forebygging av legionella. De har lang erfaring med å få bukt med bakterien både på land og til havs.

Legionella bakterieninfiserer rør- og vanninstallasjoner, og har potensiale til å gi dødelige symptomer. Nå viser det seg at dette også er et økende problem i norske fartøy og maritime installasjoner.

Med en stadig større flåte av havgående fartøy, rigger og andre maritime installasjoner, bunkres vann i større grad enn før. Vannet brukes i fartøyene til alt fra kaffekoking og dusjing, og i de lukkede systemet om bord. Flere bunkringsanlegg langs kysten leverer også vann som er infisert med legionella og det regnes med stor underrapportering og mørketall i bransjen.

AQMA har i løpet av våren gjennomgått kursing for å tilfredsstille de nødvendige kravene ihht. Forskriftene om miljørettet helsevern (kapitellet 3A) og retningslinjer fra folkehelseinstituttet. Med vår kompetanse fra inspeksjoner og dokumentasjonshåndtering ser vi positivt på et langsiktig samarbeid. Det er også en forutsetning at tjenesten ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Vi kan bistå med prøvetaking, risikovurdering og kjemisk rengjøring (dersom du har fått påvist Legionella bakterien i ditt system).