AQMA AS er nå godkjent Approved service supplier DNV.

AQMA AS er nå godkjent Approved service supplier DNV. Utarbeidelsen av Inventory of Hazardouz Materials (IHM) for fartøy og rigger.

Dette i samsvar med:

  • SR/CONF/45: Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009
  • IMO Guidelines for the Development of the Inventory of Hazardous Materials-Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on Ship Recycling and Amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC

Våre ansatte har fra tidligere individuelle kurs som Approved HazMat Expert. AQMA investerer nå ytterligere kompetanse og kvalitet for å styrke kundereisen.