Bureau Veritas has approved AQMA AS as Approved service supplier for Inventory of Hazardous Materials.

26.11.20 – 13:27

Bureau Veritas (BV) har godkjent AQMA AS som Approved service supplier for Inventory of
Hazardous Materials (IHM).

Dette er gjort som et ledd i å tilby våre kunder best mulig kvalitet og kundeoppfølging i forbindelse
med IHM sertifiseringen.