Skip to content

Tykkelsesmåling

AQMA er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 – NDT Ultralydprøving (UT).

Vi har lang erfaring fra inspeksjonsarbeid, og kan gjennomføre tykkelsesmålinger på alle typer fartøy. Målingene sammenfattes i en
rapport og overholder krav for det respektive klasseselskapet.

Framgangsmåte

Kunden stiller med GA-plan, platetegninger og rapporter fra tidligere tykkelsesmålinger. I forkant av inspeksjonen går vi igjennom minimum og orginaltykkelser i samråd med kunde og klasseselskap.

Det skal være tilrettelagt for tilkomst av målepunkt (stillas/lift). Arbeid som kan komme i konflikt med målingene skal unngås (herunder sveising, maling, høytrykksspyling, sliping o.l).

Finn ut mer

Ta kontakt med oss for konsultasjon eller oppdrag