Skip to content

IHM Sertifisering

IHM-Inspeksjon

Formålet med IHM er å kvantifisere og lokalisere farlige materialer som er kjent for å utgjøre en mulig fare for mennesker og miljø om bord skip.

AQMA vil sende om bord en IHM-kvalifisert person. Under selve inspeksjonen tar vi fysiske og visuelle prøver av skipskomponenter som kan inneholde farlige materialer. Data fra prøvetaking og visuell sjekk blir sendt til akkreditert laboratorium for analyse. Funnene blir sammenfattet i en rapport og danner grunnlaget for sertifiseringen. Sertifikatet er gyldig i fem år av gangen, og krever at rederen vedlikeholder IHM gjennom hele skipets levetid.

Vedlikehold

AQMA har et egenutviklet system for håndtering av vedlikehold på IHM i henhold til standardene fra klasseselskapene.

Vi vil gjøre den nødvendige jobben med innhenting av dokumentasjon fra leverandører slik at rederiet kan fokusere mer på den operasjonelle driften. Med jevne mellomrom vil det bli sendt en oppdatering om bord til det gjeldende fartøyet med oppdatert IHM. Ved en eventuell port state control og/eller klassifisering av fartøy er det krav til framleggelse av IHM sertifikatet, samt tilhørende vedlikehold.

Finn ut mer

Ta kontakt med oss for konsultasjon eller oppdrag