IHM-Inspeksjon

Formålet med IHM er å kvantifisere og lokalisere farlige materialer som er kjent for å utgjøre en mulig fare for mennesker og miljø om bord skip. AQMA vil sende om bord en IHM-kvalifisert person. Under selve inspeksjonen tar vi fysiske og visuelle prøver av skipskomponenter som kan inneholde farlige materialer. Data fra prøvetaking og visuell sjekk blir sendt til akkreditert laboratorium for analyse. Funnene blir sammenfattet i en rapport og danner grunnlaget for sertifiseringen. Sertifikatet er gyldig i fem år av gangen, og krever at rederen vedlikeholder IHM gjennom hele skipets levetid.

Vedlikehold

AQMA har et egenutviklet system for håndtering av vedlikehold på IHM i henhold til standardene fra klasseselskapene. Vi vil gjøre den nødvendige jobben med innhenting av dokumentasjon fra leverandører slik at rederiet kan fokusere mer på den operasjonelle driften. Med jevne mellomrom vil det bli sendt en oppdatering om bord til det gjeldende fartøyet med oppdatert IHM. Ved en eventuell port state control og/eller klassifisering av fartøy er det krav til framleggelse av IHM sertifikatet, samt tilhørende vedlikehold.

F.o.m 1. Januar eller mottatt sertifikat skal IHM Part I vedlikeholdes.  

IHM skal oppdateres hvis maskiner eller utstyr legges til, fjernes eller byttes ut. Alle relevante innkjøpsordrer skal gjennomgås. For den respektive komponenten/utstyret som byttes ut, skal det innhentes en MD (material deklarasjon) og/eller SDoC (leverandør deklarasjon) som dokumenteres i forhold til IHM standardene.  

 

  • Vilkårene for del I vedlikehold: Materialer som finnes i skipets struktur eller utstyr. Fastmontert materialer eller utstyr som er festetf.eksi form av sveising, naglet eller sementert. Kabler og pakninger regnes også innunder denne definisjonen. 

 

  • Unntatt:Forløst montert utstyr er det ikke behov for å oppføre dette i del I. Med løstmontert utstyr menes utstyr eller materialer som er til stede om bord på skipet under andreforhold enn «faste» (eksempelvis: hvite/brune-varer, senger, sofaer, brannslukkere, nødbluss, livbøyer eller lignende). Det er heller ikke behov for å innhente dokumentasjon for tilsvarende komponenter/utstyr.  

 

#IHMmaintenance #IHMvedlikehold

Aleksander Haahjem

Daglig leder

Kontakt: +47 928 15 557

ah@aqma.no

Mats k. Skjong

Salgssjef

Kontakt: +47 467 66 705

ms@aqma.no

Bjørnar Smestad

teknisk sjef

Kontakt: +47 958 97 531

bs@aqma.no

Kavin Vijayan

NDT Inspektør

Kontakt: +47 412 76 577

kavin@aqma.no