Ta kontakt for uforpliktende tilbud:

vm_aqma7

Vannkvalitet

Infisert drikkevann er et økende problem i norske fartøy og maritime installasjoner. Med en stadig økende flåte av havgående fartøy, rigger og andre maritime installasjoner, så bunkres vann i større grad enn før.
Flere bunkringsanlegg langs kysten leverer vann som er infisert med legionella.
Å få Legionella i vannsystemet om bord et fartøy kan ha store konsekvenser for både mannskap og drift. 
Vi tilbyr skreddersydde løsninger for å bukt med problemet.

Legionella-bakterien infiserer rør- og vanninstallasjoner, og har potensiale til dødelige symptomer. Bakterien overføres gjennom å puste inn små vanndråper (aerosoler) som kan dannes fra enkelt vannbaserte innretninger som for eksempel luftkondisjoneringsanlegg, kjøleanlegg og dusjanlegg. Legionærsyken er den farligste formen for legionellasykdom, og man får en alvorlig lungebetennelse som i løpet av få timer kan ta livet av den som er infisert. Pontiac-feber er en annen sykdomsform av bakterien som gir influensa-lignende symptomer.

vm_aqma6

Prøvetaking

Kvalitetskrav til drikkevann fremkommer av drikkevannsforskriften. For å ha kontroll med dette kreves det systematiske kontroll av drikkevannet om bord. Vi tilbyr kontinuerlig oppfølging for bakteriefritt og rent drikkevann. Dette kan tilbys enten i form av befaring eller veiledende egeninnsats.

aqma_risikovurdering

Risikovurdering

Vi bistår med utføringen av risikovurdering slik at alle tiltak er i tråd med gjeldende regelverk. Skipseier og reder er ihht. Lovverket pålagt å til enhver tid sikre anlegget mot legionallasmitte. Alle tiltak, både forebyggende rutiner og andre utbedringer, skal utføres på bakgrunn av en risikovurdering. «Forebyggende arbeid innebærer å gjennomføre risikovurderinger, bruke disse som grunnlag for nødvendige tekniske endringer, etablering av drifts- og vedlikeholdsrutiner om bord, og å verifisere at tiltakene fungerer tilfredsstillende.» (Vannrapport 123 Folkehelseinstituttet)

Kjemisk rengjøring

Har du fått påvist Legionella i ditt system? Med den riktige kunnskapen og erfaringen kan vi bistå med den riktige løsningen for deres system. Vi hjelper deg med å bli kvitt bakterien og nullstilt anlegget. Vi behandler symptomene for å bli kvitt bakterien og finner rotårsaken til hvorfor problemet oppsto, slik at man unngår få et gjentagende problem.

Kontakt oss