FAQ

Hva sjekker vi?

  • Vi inspiserer fartøyet for farlige materialer som kan utgjøre en helserisiko for mennesker, dyr og miljø.

 

Hvor finner man vanligvis farlig material om bord?

 

  • Hvor man finner farlige materialer om bord varierer ifht. til hvilket fartøy det gjelder. IMO har utarbeidet en Indicative list, som beskriver lokasjonene som blir sjekket om bord

 

Når skal fartøyet være godkjent?

  • Innen utgangen av 2020 må alle kommersielle fartøy over 500 BT som besøker Europeiske havner ha på plass IHM-sertifisering.

 

Hvem inspiserer?

  • Det kreves en sertifisert og godkjent HazMat Expert. Inspeksjonen skjer ofte i forbindelse med verkstedopphold.

 

Hvor lenge er sertifikatet gyldig?

  • Sertifikatet er gyldig i 5 år. Ved god oppfølging og dokumentasjon av fornyelser, endringer og utskiftninger om bord, skal det ikke være nødvendig med en ny inspeksjon.

Kontakt oss